องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) =

Organization and management /

ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Diamond in business world, 2545
Subjects: การจัดองค์การ
องค์การ
การวางแผน
การพัฒนาองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD37.T5 อ114 2545
Copy 1
Available