เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร =

Introduction to administration /

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
Series: เอกสารการสอนชุดวิชา ; 30201.
Subjects: การบริหาร
ธุรกิจ -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5351 อ885 2540
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available