พิชิต CU-TEP listening /

โดย PostGradTeam.

Other Authors: PostGradTeam.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1128 พ647 2552
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 425.067 พ647 2552
Copy 1
Available

Education, Audio Visual

Call Number: EDCD-ROM185
Copy 1
Available

Science, Stack

Call Number: PE1128 พ647 2552
Copy 11
Available
Copy 10
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD673
Volume v1 Copy 2
Available
Volume v.2 Copy 4
Available
Volume 1 Copy 3
Available

Science, Audio Visual

Call Number: SCCD-ROM 003
Copy 10
Cataloging
Copy 11
Cataloging