รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท =

The study of employment promotion model for the elderly in rural areas /

โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
Subjects: ผู้สูงอายุ –– การจ้างงาน
ผู้สูงอายุ –– คุณภาพชีวิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3623
Copy 2
Available
Copy 1
Non-circulation

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD6283.T5 ร451 2553
Copy 1
Available