รายงานการประเมินความปลอดภัย ศูนย์ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ =

Ice structuring protein preparation (Glacein) ISP, Risk assessment center, department of medical sciences /

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2550
Subjects: การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
อาหาร –– มาตรการความปลอดภัย
วัตถุเจือปนในอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA427.3 ร451 2550
Copy 1
Available