การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค =

Constructing sexual literacy in consumer culture /

นภาภรณ์ หะวานนท์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: นภาภรณ์ หะวานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอเอ็นทีออฟฟิศเอ็กเพรส, 2554
Subjects: เพศศึกษา
ระบบสืบพันธุ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ56 ก523 2554
Copy 1
Available