รายงานการวิจัย โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ =

Situation survey and analysis of dynamic socioeconomics, politics, and violence in southern border provinces /

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

No Cover Image
Main Author: ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
Other Authors: บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
Subjects: การก่อการร้าย -- ปัญหาความไม่สงบ
การก่อการร้าย -- ปัญหาความไม่สงบ -- ไทย(ภาคใต้)
ไทย -- (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.S62 ศ263ร 2553
Copy 1
Available