500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-โปรตุเกส /

ไกรฤกษ์ นานา

Main Author: ไกรฤกษ์ นานา
Other Authors: กระทรวงการต่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Series: ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
Subjects: ชาวโปรตุเกส –– ไทย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– โปรตุเกส
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา, –– 1893-2310.
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงธนบุรี, –– 2310-2325.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS575.5.P8 ก976ห 2553
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.P8 ก976ห 2553
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available