รายงานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการความรู้ /

สำราญ มีแจ้ง...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สำราญ มีแจ้ง, วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, อนุชา กอนพ่วง, ชำนาญ ปาณาวงษ์, กฤษณา วรรณกลาง, สายฝน วิบูลรังสรรค์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ครู –– การทำงาน
การจัดการความรู้
ครู –– ปฏิบัติงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2832.4.T5 ร451 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available