การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน

KM Knowledge Management /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้องค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD216
Copy 2
Available
Copy 3
Available