ความต้องการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3/

สนธยา คำนนท์

No Cover Image
Main Author: สนธยา คำนนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554.
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 371.2 ส191ค 2554
Copy 1
In transit