รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 /

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

Other Authors: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2554
Subjects: ศาลรัฐธรรมไทย -- ไทย
ศาลรัฐธรรมนูล -- คำวินิจฉัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2620 ร155 2554
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3613
Copy 2
Available