รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 /

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

Other Authors: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2554
Subjects: ศาลรัฐธรรมไทย -- ไทย
ศาลรัฐธรรมนูล -- คำวินิจฉัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ix, 338 หน้า + 1 ซีดี-รอม
ISBN: 9789747725704