ทำ(ด้วย)มือ :

เรื่องเล่าจากการ "ลงมือทำ" งานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน /

ธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ

Main Author: ธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
Subjects: เด็ก –– นโยบายของรัฐ –– ไทย
เด็ก –– การดูแล –– ไทย
เยาวชน –– การดูแล
เด็กชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ792 ธ251ท 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available