รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปเนื้อหาการประชุมนานาชาติ เรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 =

The first global forum on medical devices /

กัลยา ตีระวัฒนานนท์, ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

No Cover Image
Main Author: กัลยา ตีระวัฒนานนท์
Other Authors: ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554
Subjects: Equtpment and supplies Hospital
Equipment and Supplies
เครื่องมือแพทย์ การประชุม
เวชภัณฑ์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: R856.A2 ก398ร 2554
Copy 1
Available

Pharmacy, Government Pub.

Call Number: W26.JT3 ก398ร 2554
Copy 5
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W26.JT3 ก398ร 2554
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Dentistry, Research

Call Number: WX147 ก398ร 2554
Copy 4
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: W26.JT3 ก398ร 2554
Copy 6
Available