รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปเนื้อหาการประชุมนานาชาติ เรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 =

The first global forum on medical devices /

กัลยา ตีระวัฒนานนท์, ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

No Cover Image
Main Author: กัลยา ตีระวัฒนานนท์
Other Authors: ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554
Subjects: Equtpment and supplies Hospital.
Equipment and Supplies.
เครื่องมือแพทย์ –– การประชุม
เวชภัณฑ์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!