รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า /

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

No Cover Image
Main Author: ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Series: ชุดโครงการสถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
Subjects: แรงงานต่างด้าวพม่า ไทย
ปัญหาเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD6305.B93 ศ293ร 2554
Copy 1
Available