« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. (2554). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

MLA Citation

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.