รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า /

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

No Cover Image
Main Author: ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Series: ชุดโครงการสถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
Subjects: แรงงานต่างด้าวพม่า –– ไทย
ปัญหาเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Physical Description: ร, 381 แผ่น