ชุมชนไทยเข้มแข็ง :

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 ณ หอประชุมโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร /

โดย สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ; พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน., พีรธร บุณยรัตพันธุ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Subjects: การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การประชุม
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
โครงการพัฒนาชนบท -- ไทย
การวางแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน -- ไทย
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9.C6 ก471 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available