รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบและประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยรังสีอัลตร้าไวโลเลตสำหรับตลับฟิล์มเอกซเรย์ในแผนกรังสีวินิจฉัย =

The design and invention of the box for disinfection of bacteria by ultraviolet ray for cassettes in diagnostic radiological department /

กิตติศักดิ์ วิเชียรสรรค์, ฐิตินันท์ ยมวัน, พิชัย พันธ์พืช

No Cover Image
Main Author: กิตติศักดิ์ วิเชียรสรรค์
Other Authors: ฐิตินันท์ ยมวัน, พิชัย พันธ์พืช, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชารังสีเทคนิค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: การถ่ายภาพทางการแพทย์
การบันทึกภาพด้วยรังสี
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC78.5 ก675ร 2552
Copy 1
Available