การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา =

A study of buddhist symbolism in Lan Na /

โดย สุวิภา จำปาวัลย์, ชัปนะ ปิ่นเงิน

No Cover Image
Main Author: สุวิภา จำปาวัลย์
Other Authors: ชัยชนะ ปิ่นเงิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลียเชียงใหม่, 2553
Subjects: สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
พุทธศาสนา -- สัญลักษณ์. -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551.
Physical Description: ท, 195 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แปลน ; 29 ซม.