การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา =

A study of buddhist symbolism in Lan Na /

โดย สุวิภา จำปาวัลย์, ชัปนะ ปิ่นเงิน

No Cover Image
Main Author: สุวิภา จำปาวัลย์
Other Authors: ชัยชนะ ปิ่นเงิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลียเชียงใหม่, 2553
Subjects: สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
พุทธศาสนา -- สัญลักษณ์. -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA6022.N69 ส253ก 2553
Copy 1
Available