รายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพชลประทานและน้ำบาดาล (กรณีศึกษา โครงการชลประทานพลายชุมพล) /

สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ

Main Author: สุจริต คูณธนกุลวงศ์
Other Authors: โชคชัย สุทธิธรรมจิต, สุวิทยท์ รอดภัย, โครงการชลประทานพลายชุมพล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Subjects: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TC913.T5 ส928ร 2553
Copy 1
Available