สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของไทยและผลกระทบต่อด้านน้ำ =

Thai climate change and its lmpacts towards water sector /

สุจริต คูณธนกุลวงศ์

Main Author: สุจริต คูณธนกุลวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Subjects: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ –– ไทย
น้ำ –– ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QC981.8.C5 ส749ส 2553
Copy 1
Available