แนวทางการอบรมสำหรับพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานด้านเอดส์ในชุมชน. /

บรรณาธิการโดย ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์, อัมพร ศรีสำรวล และสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์.

No Cover Image
Other Authors: ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์, บรรณาธิการ., อัมพร ศรีสำรวจ, บรรณาธิการ., สมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์, บรรณาธิการ., กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เรดิเอชั่น, 2551
Subjects: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
การฝึกอบรม
โรคเอดส์.
ชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC503 น928 2551
Copy 0
Cataloging Quick Book