วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาแย่ กับสื่อและกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รายวิชา 355543 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา /

ภาสกร เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: ภาสกร เรืองรอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ภ493ว 2551
Copy 1
Available