วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping Technique) กับสื่อการสอนบนระบบเครือข่ายรายวิชา 366515 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา /

ภาสกร เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: ภาสกร เรืองรอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: สื่อการสอน
การจัดการเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1585.5.T5 ภ493ว 2553
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 371.33 ภ493ว 2553
Copy 1
Available