การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 29-31 มีนาคมคม 2554 ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี /

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: โรคเอดส์ –– วิจัย –– สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z6664.A27 ก525 2554
Copy 1
Available