รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ธาตุหลักของซีเมนต์ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาฉบับพลัน =

The elemental analysis of cement using prompt gammar ray /

พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ปูนซีเมนต์ -- วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TA434 พ256ร 2551
Copy 1
Available