ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลจากพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการักษาด้วยรังสีในโรงพยาบาลรามาธิบดี =

Caring need and caring received from nurses: the perception of patients with cervical cancer treated by radiotherapy in Ramathibodi Hospital /

บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

Main Author: บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2538
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
Subjects: Needs Assessment
Uterine Cervical Neoplasms
Uterine Cervical Neoplasms radiotherapy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 บ283ค 2538
Copy 1
Available