พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่=

Health Seeking Behavior Among Persons with HIV/AIDS at New Life Friends Center Chiang Mai Province /

รัชนี ภูริสัตย์

No Cover Image
Main Author: รัชนี ภูริสัตย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: โรคเอดส์ –– การรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: W4 ร333พ 2545
Copy 1
Cataloging