คู่มือการศึกษาปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม =

Urban and environmental planning studio study handbook /

สิทธิพร ภิรมย์รื่น.

Main Author: สิทธิพร ภิรมย์รื่น
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Subjects: ผังเมือง ไทย
ผังเมือง กรุงเทพฯ
การออกแบบชุมชน
ภูมิสถาปัตยกรรมเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: HT165.5 .ส645 2551
Copy 1
Available