โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก /

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย
อุตสาหกรรม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD2356.T5 ค961 2553
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3631
Copy 2
Available