โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก /

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม –– ไทย
อุตสาหกรรม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 2 เล่ม + ซีดีรอม 1 แผ่น