โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก /

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553
Subjects: การพัฒนาอุตสาหกรรม –– ไทย
อุตสาหกรรม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • ล.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
  • ล.2 สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)