สารานุกรม คมนาคมไทย ฉบับพุทธศักราช 2552=

Thai telecommunications encyclopedia 2009 Edition /

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

No Cover Image
Other Authors: จรุงแสง ลักษณบุญส่ง, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรนาคม และสารสนเทศ(อีซีทีโอ)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อีซีทีโอ, 2552
Subjects: สารานุกรม
โทรคมนาคมไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ซีดี-รอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว