รายงานการวิจัยการศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารเฮกษะดีไฮโดรแอนนนูลีนและสารอนุพันธ์โดยทำปฏิกรณ์ในท่องทองแดงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการก่อรูปของสารคาร์บอนอัลโลโทป =

Studies on the synthesis of hexadehydroannulene and its derivative using copper tube reactor apply for carbon allotrope formation /

อนุสรณ์ วรสิงห์

No Cover Image
Main Author: อนุสรณ์ วรสิงห์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: คาร์บอน -- การสังเคราะห์
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP245.C4 อ231ร 2552
Copy 1
Available