66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล :

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเครื่องกลจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4.

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: วิศวกรรมเครื่องกล
ไอน้ำ
ความร้อน
การปรับอากาศ
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
เครื่องอัดอากาศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TJ4 ห111 2549
Copy 1
Available