ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินต่อกิจกรรมการพยาบาลและความพึงพอใจในการปฏิบัติของพยาบาล : กรณีศึกษางานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช =

Effects of using the nursing standard on nursing activities and nurses' job satisfaction : a case study of emergency department, Maharaj Nakhon Si Thammarat hospital /

จุรีวัฒน์ คงทอง

Main Author: จุรีวัฒน์ คงทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2536
Subjects: การพยาบาลฉุกเฉิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 จ651ผ 2539
Copy 1
Cataloging