รายงานการวิจัย เรื่อง ความสุขของคนไทยในเขตชนบท

Happiness of Thai people in rural area /

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี และ ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

No Cover Image
Main Author: พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
Other Authors: ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี, ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : NIDA, 2553
Subjects: ความสุข
สุขภาวะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3595
Copy 2
Available