รายงานการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงเครื่องดูดของเหลวความดันต่ำ (Low pressure suction) ทีใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก =

Development of low pressure suction in CVT case /

จรัญ สายะสถิตย์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: จรัญ สายะสถิตย์, มณเทียร ปาละ, นิภาพร พรหมมีเนตร, ฬียาลักษณ์ ธนภัทรโชติวัต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: อุปกรณ์และเครื่องมือศัลยกรรม
หัวใจ –– ศัลยกรรม
ทรวงอก –– ศัลยกรรม
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RD71 ร451 2550
Copy 1
Available