การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของการบริการพยาบาลอย่างมีรูปแบบในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่แผนกผู้ป่วยนอก /

สุภาสุข จันทมงคล

Main Author: สุภาสุข จันทมงคล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544.
Subjects: พยาบาล -- การบริการ
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- ความดันเลือดสูง -- โรค -- การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ส839ก 2544
Copy 1
Available