รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3 /

เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Other Authors: ดวงพร เปรมจิต, อนุพันธ์ กงบังเกิด, เด่น เครือสาร, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล, วาสนา ณ ฝั้น, กิตติ สัจจาวัฒนา, นิติ เอี่ยมชื่น, สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา, นิรมล รังสยาธร, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, ปราณี นางงาม, บุหรัน พันธุ์สวรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2554
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK981 ส934ร 2554
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available