ทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ /

อารยา ชูผกา,บรรณาธิการ.

Other Authors: อารยา ชูผกา,, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: แพทย์ -- ปัญหาและข้อพิพาท
บริการทางการแพทย์ -- ปัญหาและข้อพิพาท
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย -- ปัญหาและข้อพิพาท
Patents
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย -- จรรยาบรรณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W44.JT3 ท375 2551
Copy 1
Available