วิศวกรรมพอลิเมอร์ =

(Polymer Engineering) /

วิริยะ ทองเรือง

Main Author: วิริยะ ทองเรือง
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: โพลิเมอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TA455.P58 ว754ว 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available