พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 /

สำนักงาน ก.พ.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงาน ก.พ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์สำนักงาน ก.พ., 2553
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎระเบียบและข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1746 พ365 2553
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available