ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ตามมาตรฐานทั่วไป สำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ =

(General Standard for Food Additive: GSFA 2011) /

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. สำนักอาหาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: โคเด็กซ์
อาหาร –– ข้อกำหนด
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ –– ข้อกำหนด
การปนเปื้อนในอาหาร –– มาตรฐาน
วัตถุเจือปนในอาหาร –– มาตรฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX537 ข281 2554
Copy 1
Available