จดหมายเหตุการจัดงาน 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2369-2453
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2369-2453 จดหมายเหตุ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2369-2453 พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD-ROM72
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 จ133 2554
Copy 1
Available