120 ชิ้นเอกของศิริราช =

120 Memorabilia of Siriraj /

กองบรรณาธิการ, คณะผู้จัดทำหนังสือ 120 ชิ้นเอกของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
Subjects: โรงพยาบาลศิริราช –– ประวัติ
การแพทย์ –– ประวัติ –– ไทย
การแพทย์ –– เครื่องมือ –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA975.U5 ห159 2551
Copy 1
Available